top of page
Dugnad er fellesskap

Dugnad og frivillig arbeid i Fredriksten Bryteklubb

Vedtatt av styret i Fredriksten Bryteklubb 05.03.19

 

Fredriksten Bryteklubb drives  av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at Fredriksten Bryteklubb har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. For det koster å drive et idrettslag. Klubben leier lokaler, kjøper inn utstyr, betaler trenere osv.

I mange idrettslag blir man pålagt å selge lodd, kaker eller liknende til inntekt for klubben. I FBK har vi valgt å skape inntekter ved å påta oss dugnadsarbeid.

Det er mange oppgaver som skal løses i løpet av et idrettsår for Fredriksten Bryteklubb:

  • Være synlige i lokalmiljøet og bidra til rekruttering

  • Skaffe penger til klubben ved å utføre dugnad som blir valgt av styret i FBK

  • Bidra til å skape et godt sosialt miljø for bryterne våre på treninger og andre arrangementer i regi av klubben.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på! Sammen får vi til mye!

For at dugnadsinnsatsen i klubben skal være mest mulig rettferdig, og for at vi skal klare oppgavene som driver klubben, belønnes de som utfører 3 dugnader pr år med gratis treningsavgift. De som ikke stiller opp på dugnader betaler treningsavgiften på kr. 250 pr halvår

bottom of page