top of page
Personvern - Registreringsskjema

 

PERSONVERN I FREDRIKSTEN BRYTEKLUBB

(Følgende mal for personvernskjema foreligger for Fredriksten Bryteklubb:

Jeg/vi gir tillatelse til at bilder/videoer av mitt barn/våre barn kan publiseres på (sett kryss):

 • Fredriksten Bryteklubbs hjemmeside

 • På facebooksiden Fredriksten Bryteklubb

 • På facebooksieden Fredriksten Bryteklubb treninger

 • Media generelt (aviser, TV osv)

Barnets navn/barnas navn:

 1. "Navn 1"

 2. "Navn 2"

 3. "Navn 3"

 4. "Navn n"

Jeg/vi gir ikke tillatelse til at bilder/videoer av mitt barn/våre barn kan publiseres på (sett kryss):

 • Fredriksten Bryteklubbs hjemmeside.

 • På facebooksiden Fredriksten Bryteklubb

 • På facebooksieden Fredriksten Bryteklubb treninger

 • Media generelt (aviser, TV osv)

 

 

 

________________________________________________________Sted og dato                                       Foreldre/foresattes signatur

bottom of page