top of page
Retningslinjer - Foreldre/Foresatte

Retningslinjer foreldre/foresatte

Vedtatt av styret i Fredriksten Bryteklubb 05.03.19

Til deg som er foreldre i klubben:

 

  • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler

  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du

  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenne ham/henne overfor barna dine

  • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

  • Lær barna å tåle både medgang og motgang

  • Motiver barna til å være positive på trening

  • Vis god sportsånd og respekt for andre

  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om

  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

 

Klubbens retningslinjer er i tråd med Olympiatoppens anbefalinger om hvordan være en god idrettsforelder.

 

Lenke:

http://www.idrett.no/krets/finnmark/tilskudd/Documents/OLT%20Foreldreguide%2c%20nov.%202013.pdf

bottom of page