Fredriksten Bryteklubb deltar på brytestevne i Sarpsborg Lørdag 26. Januar

Brytestevnet i Sarpsborg er en fin introduksjon til stevnedeltakelse i denne sporten. Mange av våre nye medlemmer lurer sikkert på om barna deres allerede nå er klare til å delta på stevner. Til det kan vi i Fredriksten Bryteklubb berolige dere med at alle stevner er klasseinndelt. Første nivå for stevnedeltakelse er klassen for "Bryteskolen". I denne klassen skal kun barn som har trent bryting i mindre enn et år delta. På denne måten sørger vi for at nivået man møter på brytestevner er tilsvarende de man trener med på treningene våre.


Morro på stevner

Hva skjer på stevnet?

Bryterne veier inn til avtalt tidspunkt. Arrangøren vil så sette opp kamper, slik at deltakerne møter andre som er innenfor tilsvarende vekt. Kampene er på 2 minutter, med en pause i mellom. Her vil treneren sitte tett på utøveren, og kunne gi små råd og vink underveis i kampen. Noen ganger vil han også kunne trå til dersom det skulle bli for tøft, og man trenger litt trøst. Hver bryter får minst to kamper, men dette forutsetter at det er nok deltakere i klassen.


Hvem vinner?

I alle aldersklasser under 12 år regnes begge som vinnere. Man vil få utdelt poeng for de grepene man utfører under kampen, men det vil ikke summeres opp hvem som har fått mest poeng. Det kåres alltid to vinner etter hver kamp!


Hva gjør jeg for å melde oss på?

All påmelding skjer til sportslig leder ved Tore Karlsen. Før påmelding kan skje, så må alle utøvere ha løst lisens som koster kr. 200. Dette gjøres via "Min Idrett". Vi hjelper dere med dette dersom dere tar kontakt!