top of page
Retningslinjer - Mobbing

Retningslinjer mobbing

Herunder også:
  • Trakassering

  • Trusler om voldsutøvelse

  • Utøvelse av vold


Idretten skal være et trygt sted å være. Fredriksten Bryteklubb har nulltoleranse for trusler om voldsutøvelse, utøvelse av vold, mobbing, trakassering og hets. Trenere, ledere og andre voksne i klubben skal alltid reagere på slik oppførsel.

Mobbing er dessverre vanlig blant barn. Du som trener og leder må være bevisst på dette, slik at du er i stand til å oppdage mobbing blant barn i klubben. Det er også trenerens ansvar å være klar på og kommunisere til barna hva mobbing er og hvor grensen går slik at barna forstår. Når du ser eller oppdager mobbing, skal du alltid reagere. Det er avgjørende at barna ser at du som voksenperson reagerer – hvis ikke kommuniserer du at mobbing er akseptert.

 

Det er vanlig å bruke skjellsord og tilnavn som del av mobbing og trakassering. Du som trener og leder skal også her være tydelig på at trakassering ikke er akseptert. Om du ikke reagerer, oppfatter barna at du godtar trakasseringen. Trakassering kan skje gjennom bruk av ord som refererer til etnisitet/hudfarge (neger, svarting), seksuell orientering (homo, homse) eller kjønn («Du kaster som ei jente!»). Selv om dette ikke trenger å ha diskriminerende motiv, vil det oftest fungere diskriminerende/hetsende, og det er i strid med idrettens verdigrunnlag. Som trener og leder har du ansvar for å følge opp klubbens og idrettens nulltoleranse overfor hets og trakassering.

Klubbens retningslinjer er i tråd med idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.
Lenke:
http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/Seksuelltrakasseringogovergrep.aspx  


 

Se eget skjema for rutiner ved mobbing, trakassering og voldsutøvelse
bottom of page