top of page
Retningslinjer- Trenere

Retningslinjer trenere

Vedtatt av styret i Fredriksten Bryteklubb 05.03.19

Som trener i Fredriksten Bryteklubb skal du bidra til:

 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren

 • Positive erfaringer med trening og konkurranse

 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap

 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger

 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre

 • Vær et godt forbilde

 • Møt presis og godt forberedt til hver trening

 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator

 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine

 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen

 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren

 • Vis god sportsånd og respekt for andre

 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet

 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Innholdet i treningen skal være preget av:
 • En målrettet plan

 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter

 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser

 • Effektiv organisering

 • Saklig og presis informasjon

 • Kreative løsninger

 • Fleksibilitet ved problemløsning

 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

 

Lenke: 

Standardkontrakt for trenere:

 http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/arbeidsavtale.aspx

bottom of page