top of page
Generalstaben i FBK

Styret er klubbens øverste organ, og skal sørge for å følge opp og effektuere det som blir besluttet på årsmøtet.  Styret fastsettes av årsmøtet som avholdes årlig før 1. April.  

Styret består i dag av følgende personer:

​Styret:

  • Leder: Ann Rose Dahl

  • Nestleder: Camilla Halstvedt

  • Kasserer: Ellen Buer

  • Sekretær: Marit Heggland

  • Styremedlem: Kristian Slåen

  • Styremedlem: Tore Karlsen

  • Styremedlem: Hans-kristian Berg

Varamedlemmer:

  • Kjartan Halstvedt

  • Andreas Gustav Horumsmoen

  • Lars Martin Brække  

Styret.jpg

© Av Fredriksten Bryteklubb's Team.

bottom of page