top of page
Aktivitetskalender

Brytetider og informasjon

Treningstider Vår 21.PNG

Treningstidene gjelder for høsten 2020 (Covid tilpasset)

Bryteskole

Bryteskolen er for nye jenter og gutter i alderen 6-12 år.  På bryteskolen lærer du deg grunnleggende bryting. Vi fokuserer på trening, kroppsbeherskelse, teknikk, lek og samhold.  Man er typisk på bryteskolen det første året, men dette vurderes også opp mot alder og modenhet.  Noen vil kunne flyttes over på juniorpartiet tidligere, mens andre har godt av et år til med mye lek og mestringstrening.

Junior

Juniorpartiet er for de som har vært gjennom bryteskolen, og har lært det mest grunnleggende.  Vi vil gradvis flytte mer fokus over på litt hardere treninger, med større grad av disiplin.  Juniorpartiet består av både jenter og gutter, men hver onsdag har vi en egen trening der vi fokuserer på Fristil som stilart. Dette for at jentene også skal få det tekniske tilbudet som kreves.  Onsdagstreningen er allikevel for både gutter og jenter på juniorpartiet.

(Jenter bryter en stilart som heter Fristil, mens guttene en stilart som heter Gresk Romersk)

Elite

Dette partiet er for de som ønsker å satse på bryting, og for de som tåler harde og tildels lange økter.  Disiplin er en selvfølge på dette partiet.  

bottom of page