top of page
Hva forventes av meg som medlem?

Informasjon til medlemmer av Fredriksten Bryteklubb

Fredriksten Bryteklubb er en ideell organisasjon, og ønsker å være en klubb for alle.  For å få til dette er vi nødt til å holde kostnadene for våre medlemmer nede.  Vi er mange som står på for klubben i både styre og trenerroller og vi trenger derfor bidrag fra våre medlemmer til å hjelpe oss med andre nødvendige oppgaver.  Dersom alle bidrar litt, blir det lite på mange....

Medlemskontingent

Klubbens medlemskontingent er en lovpålagt kontingent som alle idrettslag skal ha.  Denne kontingenten forsøker vi å holde så lav som mulig slik at Bryting som idrett kan nå ut til alle.

 

Våre kontingenter er som følger:

  • Enkeltmedlem (Aktiv utøver) - Pris kr 500 pr. år

  • Familiemedlemsskap - Pris kr. 800 pr. år

  • Støttemedlem (Ikke aktiv utøver) - Pris kr. 200 pr år

Treningsavgift

Det er opp til hver enkelt klubb å fastsette treningsavgift. Fredriksten Bryteklubb har sett det som nødvendig å innføre treningsavgift som et av flere tiltak for å sikre en stabil økonomi i klubben.

Treningsavgiften er som følger:

  • Treningsavgift er på kroner 500 pr. aktive utøver pr. halvår.

bottom of page