top of page
Retningslinjer utdanninsansvarlig

Retningslinjer utdanningsansvarlig

Fredriksten Bryteklubb 05.03.19

 

Oppgaver:
 • Sette opp utdanningsmål (kompetansekrav) i samarbeid med styret og i hht retningslinjer for styreverv/tillitsvalgte/trenere i Fredriksten Bryteklubb.

 • Være oppdatert på informasjon om utdanning fra forbund og krets

 • Videreformidle relevant informasjon om utdanning til ledere, trenere, lagledere, dommere,  og aktuelle aktører, og motivere til deltakelse

 • Kartlegge kompetansebehov i klubben og søke opp virkemidler for å ha nødvendig kompetanse i klubben. Opprette og vedlikeholde klubbens kompetansebase med f.eks.: navn, adresser, verv, kurs, utdanning og annen kompetanse som er relevant for Fredriksten Bryteklubb

 • Informere styret og klubb om status for utdanning/kurs og anbefale videre veivalg

 • Være kontaktledd mellom klubb, krets og Halden Idrettsråd. Delta på utdanningsmøter/kurs i regi av kretsen og Halden Idrettsråd.

 • Motta og behandle all informasjon om utdannings-/kurstilbud

 • Eventuelt samarbeide med naboklubber om utdanningstiltak

 • Vurdere å invitere naboklubber når det gjennomføres opplæring i egen klubb

 • Gjøre påmelding til kurs og rapportere samlet deltakerliste til kursarrangør

 • Bidra til at de som får utdanning blir tildelt utviklende oppgaver i klubben og at den kompetansen som tilegnes på kurs og andre utdanningstiltak videreformidles til klubben, dele kunnskap slik at flere i klubben kan tilegne seg ny kunnskap. Læring i klubben.

 • Skrive årsrapport om utdanningsarbeidet som inkluderes i årsmeldingen til årsmøtet

bottom of page